Kowalska-Szubert, Agata. 2019. „GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 19 (grudzień):95-102. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.08.