Puppel, Stanisław. 2019. „KRÓTKI ZARYS EWOLUCJI FILOLOGII: UJĘCIE ‘PORTALOWE’”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 19 (grudzień):143-69. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.12.