Oueslati, Jamila, i Agata Wolarska. 2021. „Arabskie zapożyczenia Leksykalne W języku hiszpańskim”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 21 (grudzień):149-86. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.06.