Skowronek, Barbara. 2021. „Nauka języków Obcych uczniów Z Dysfunkcją słuchu”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 21 (grudzień), 247-62. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.10.