Koszko, Marta. 2022. „Znikające świadectwo Wielokulturowej Tradycji Miasteczek Oraz Ich Lokalnego Dziedzictwa Na przykładzie pejzażu językowego Dzierżoniowa (Rychbach Reichenbach)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 22 (grudzień):97-113. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.06.