Koszko, M., Kowalewska, K., Puppel, J., Wąsikiewicz-Firlej, E. i Wilczyńska, E. (2018) „Życzenia dla Jubilata”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(17), s. 7-9. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13258 (Udostępniono: 26czerwiec2022).