Krawczak, M. (2018) „Poznańska szkoła ekolingwistyki”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(17), s. 145-192. doi: 10.14746/snp.2017.17.11.