Woźniewicz, W. (2018) „Ekologiczno-językowe aspekty kłamstwa i manipulacji”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(17), s. 455-466. doi: 10.14746/snp.2017.17.31.