Kaus, J. (2018) „Dlaczego w komunikacji międzyosobowej powstają konflikty?”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), s. 135–143. doi: 10.14746/snp.2017.17.10.