Ochotna, D. (2018) „Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992)”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), s. 85–98. doi: 10.14746/snp.2016.16.05.