Skjekkeland, M. (2018) „Norsk språk i møte med engelsk”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(16), s. 139-144. doi: 10.14746/snp.2016.16.09.