Zaniewski, J., Griniev-Griniewicz, S. i Nizhneva, N. (2018) „Antropolingwistyka dzisiaj: wyniki i perspektywy”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), s. 157–170. doi: 10.14746/snp.2016.16.11.