Puppel, S. (2018) „Noty o Autorach”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (16), s. 245–246. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13394 (Udostępniono: 29 styczeń 2023).