Jahr, E. H. (2018) „De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), s. 83–93. doi: 10.14746/snp.2015.15.06.