Zabrocki, W. (2018) „Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(15), s. 179-185. doi: 10.14746/snp.2015.15.13.