Stępkowska, A. (2018) „Teatr jednego aktora, czyli szekspirowski monolog w Ryszardzie III”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), s. 207–218. doi: 10.14746/snp.2015.15.15.