Zajas, K. (2018) „Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(15), s. 247-264. doi: 10.14746/snp.2015.15.17.