Zajas, K. (2018) „Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), s. 247–264. doi: 10.14746/snp.2015.15.17.