Kubaszczyk, J. (2018) „Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przedstawionego”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(14), s. 89-100. doi: 10.14746/snp.2014.14.05.