Puppel, J. (2018) „Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(14), s. 127-137. doi: 10.14746/snp.2014.14.08.