Koszko, M. (2018) „Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(13), s. 23-35. doi: 10.14746/snp.2013.13.03.