Puppel, S. (2018) „Recenzja apologetyczna publikacji wydziałowej pt. Scripta manent – res novae, przygotowanej na okoliczność 25-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988–2013)”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(13), s. 247-250. doi: 10.14746/snp.2013.13.19.