Puppel, S. (2018) „Noty o Autorach”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(13), s. 251-253. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13807 (Udostępniono: 25czerwiec2022).