Markunas, A. (2018) „Początki i teraźniejszość filologii rosyjskiej na UAM”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(8), s. 313-323. doi: 10.14746/snp.2006.08.24.