Puppel, S. (2018) „Noty o Autorach”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(8), s. 325-327. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13895 (Udostępniono: 26czerwiec2022).