Hwang, H.-N. (2018) „Szyk zdania języka koreańskiego z perspektywy orzeczenia”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(7), s. 25-38. doi: 10.14746/snp.2005.07.03.