Puppel, S. i Puppel, J. (2018) „Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), s. 55–95. doi: 10.14746/snp.2005.07.05.