Bańczerowski, J. (2018) „Profesor Genowefa Sadalska w świetle swych prac: In memoriam”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(6), s. 73-88. doi: 10.14746/snp.2004.06.03.