Stawicka-Pirecka, B. (2018) „SEVERO SARDUY – Wielka rzeka pisania. Dyskurs pustki, dyskurs «rozkwitający»”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), s. 299–307. doi: 10.14746/snp.2004.06.18.