Woźniewicz, W. (2018) „Ideologia rosyjska dawniej i dziś. Koncepty i realia”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(6), s. 309-317. doi: 10.14746/snp.2004.06.19.