Rutkowski, P. (2018) „Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(5), s. 209-233. doi: 10.14746/snp.2003.05.15.