Jasiakiewicz, W. (2018) „Imperializm brytyjski i rosyjski na kartach Vacation tourist Williama George’a Clarka”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), s. 287–296. doi: 10.14746/snp.2003.05.20.