Janaszek, K. (2018) „Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(4), s. 3-14. doi: 10.14746/snp.2002.04.01.