Gebru, S. (2018) „Podstawy piśmiennictwa w Etiopii”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(3), s. 171-188. doi: 10.14746/snp.2001.03.14.