Papiór, J. (2018) „Testamenty polityczne Hohenzollernów i programowanie stosunku do Polski”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(3), s. 201-220. doi: 10.14746/snp.2001.03.16.