Wilczyńska, M. (2018) „Wizerunek władcy w kronikach średniowiecznych. Na przykładzie Bolesława Chrobrego i Włodzimierza Monomacha”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), s. 231–245. doi: 10.14746/snp.2001.03.18.