Demenko, G. (2018) „Prozodia w systemach dialogowych XXI wieku”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), s. 49–64. doi: 10.14746/snp.2000.02.03.