Kubaszczyk, J. (2018) „Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), s. 95–113. doi: 10.14746/snp.2000.02.05.