Vetulani, G. (2018) „Zasady budowy hasła słownikowego dla kolokacji werbo-nominalnych”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), s. 173–190. doi: 10.14746/snp.2000.02.10.