Bzdęga, A. Z. (2018) „Postęp i tradycja w językoznawstwie”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(1), s. 3-14. doi: 10.14746/snp.1999.01.01.