Tajsner, P. (2018) „Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), s. 49–57. doi: 10.14746/snp.1999.01.06.