Wierzchoń, P. (2018) „Dychotomizacja tematyczno-desinencjonalna w świetle algorytmicznej koncepcji opisu deklinacyjnego”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), s. 59–87. doi: 10.14746/snp.1999.01.07.