Puppel, S. (2018) „Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 17–22. doi: 10.14746/snp.2012.12.01.