Dyrlica, M. (2018) „Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 67–78. doi: 10.14746/snp.2012.12.07.