Rydz, A. (2018) „Piękno pamięci w dwudziestowiecznej poezji polskiej (rekonesans)”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 111–119. doi: 10.14746/snp.2012.12.10.