Ciszek, H. (2018) „Piękno «Na wspak» – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 121–126. doi: 10.14746/snp.2012.12.11.