Kropaczewski, K. (2018) „Dostojewowska koncepcja piękna w kontekście idei bogoczłowieczeństwa”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 137–158. doi: 10.14746/snp.2012.12.13.