Bogusz-Tessmar, P. (2018) „Praxis chrześcijańska a piękno, czyli dlaczego można mówić, iż Aleksy Karamazow jest «pięknym człowiekiem»”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 159–167. doi: 10.14746/snp.2012.12.14.