Szymkowiak, E. (2018) „Liminalność natury Księcia Myszkina w kontekście boskiego piękna szwajcarskiej przyrody (na podstawie powieści «Idiota» F.M. Dostojewskiego)”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 169–174. doi: 10.14746/snp.2012.12.15.