Kotkiewicz, A. (2018) „"Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(12), s. 175-184. doi: 10.14746/snp.2012.12.16.